Zespół Edukacyjny Nr 1 w Zielonej Górze
im. Jeana de La Fontaine'a
Wtorek,  02 września 2014 r.imieniny:  Dionizy, Izy, Juliana
MENU
Aktualności
Miejskie przedszkole nr 12
Szkoła Podstawowa nr 5
GIMNAZJUM nr 5
Język francuski
MAM 6 LAT
Samorząd Uczniowski
Rok szkolny 2014/2015
Podręczniki 2014/2015
Informacje dla Rodziców
Rada rodziców
Logopedia
Sport
Biblioteka
1 % podatku
Ważne numery i adresy
Kontakt do ZE nr 1
Archiwum
Księga Gości


Szukaj:
Odwiedziło nas ...Aktualności


Strona 1  Strona 2  
2014-09-01 19:22:26 - Obiady szkolne

OBIADY SZKOLNE

Koszt jednego obiadu 3,80zł ( wrzesień 12 dni x 3,80zł = 45,60zł).    Obiady będą wydawane od 15 września.

Wpłaty za obiady (nie wpłacamy na konto) dokonujemy na holu szkolnym      ( przed wejściem do byłej stołówki szkolnej )

 u p. Anity Kasztelan w wyznaczonych dniach i godzinach:

3.09 - 730 - 900

   4.09 - 1400 - 1600

   5.09 - 700 - 900

Zapisanie i opłacenie obiadów dla dziecka na wrzesień będzie możliwe tylko w tych dniach. Kolejne zapisy będą dokonywane w październiku.

Jednocześnie informujemy, że odpisy za obiad będą odliczane tylko po uprzednim zgłoszeniu dzwoniąc do sekretariatu lub u p. Anity.
2014-08-29 12:51:17 - podręcznik do WOS-u
Drodzy rodzice,drodzy uczniowie gimnazjum klas II

Podręcznik do WOS-u ( Wiedza o Społeczeństwie), który należy zakupić:

"Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie." podręcznik do gimnazjum z ćwiczeniami. Część pierwsza, autorzy: Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski
.
http://www.maturalne.net/img/arkusze/top/wos.jpg2014-08-26 20:04:08 - Pomoc socjalna/stypendium 2014/2015

POMOC SOCJALNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

„Wyprawka szkolna 2014” RZĄDOWY PROGRAM POMOCY DZIECIOM

Dofinansowanie do zakupu podręczników

Program skierowany jest do uczniów uczęszczających do :

- klas II, III, VI szkoły podstawowej,

W przypadku tych uczniów decyduje kryterium dochodowe. Jest to kwota w wysokości 539 złotych ( netto) na osobę w rodzinie. Dyrektor może w szczególnych przypadkach przyznać wyprawkę uczniowi z rodziny, w której przekroczone jest kryterium dochodowe ( 5% uczniów z danego rocznika w szkole).

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie są udokumentowane dochody rodziny za miesiąc sierpień

oraz do uczniów z następującymi niepełnosprawnościami :

- słabowidzących,

- niedosłyszących,

- słabo słyszących

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełno sprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

O przyznaniu decyduje w tym przypadku posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać w szkole do 5 września.

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Adresatami są uczniowie uczący się i mieszkający w Zielonej Górze z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 złotych ( netto).

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie są udokumentowane dochody rodziny za miesiąc sierpień.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać w szkole do 15 września.
2014-08-26 20:03:42 - Wyprawka dla maluchów

      Wyprawka dla maluchów w zakładce Naszego Przedszkola w grupie "Zajączki".


http://i.iplsc.com/maluchy-sluchajace-muzyki-sa-madrzejsze/0001PA608PSYFA5T-C116-F4.jpg
Ostatnia Aktualizacja: 2014-09-01 19:20:19   © JMComputers 2006